Ze względu na przedłużone obostrzenia domki/ pokoje wynajmujemy tylko osobom podróżującym w celach służbowych, oddelegowanych przez pracodawców.